A világosi fegyverletétel után Törökországba emigrált és a török hadsereg kötelékébe lépett magyar katonák legtöbbje egyszerűen csak az osztrák megtorlástól félt. A 74 tiszt egy részét kivégzés, vagy börtön, a többieket az osztrák seregbe való besorozás fenyegette, ahogy a 250 közlegényt is. Aligha…