Nem túl nagy területe és relatíve kisszámú népessége ellenére Skandinávia meglepően nagy szerepet játszott Európa történetében. És most nem arra gondolok, hogy a dán és svéd királyok (főleg az utóbbiak) komoly tényezők voltak a késő középkori és az újkori hatalmi…