Nem túl nagy területe és relatíve kisszámú népessége ellenére Skandinávia meglepően nagy szerepet játszott Európa történetében. És most nem arra gondolok, hogy a dán és svéd királyok (főleg az utóbbiak) komoly tényezők voltak a késő középkori és az újkori hatalmi…

Már azon is el lehet tűnődni, milyen különös, hogy egységes Olaszország csak 1861 óta létezik (Németország meg csak 1871 óta!), miközben Magyarország már több, mint ezer éve (még ha nem is mindig függetlenül)...De az talán még érdekesebb, hogy hány nép telepedett le itt a történelem kezdeteitől…